گلهای بنفش بر ساقه های سبز

ترکیب زیباییست

گلی بنفش بر ساقه ای سبز و هزاران هزار دل و یک دنیا آرزو که دیگر آنچنان هم دور نیستند.

روز انتخابات با پدر بزرگوار تلفنی صحبت می کردم:

- بابا جان! در کمال حیرت می خوام رأی بدم و در کمال تأسف به یک آخوند.

اما فردای اون روز غرورم، عشقم به این خاک، امیدم برگشته بود.

الان سه روزه که زیاد لبخند می زنم، البته من معروفم که همیشه خندونم اما این بار دیگه "کوه آتش به جگر دارد اگر خاموش است" یا "با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام" در موردممصداق نداره. الان سه روزه که به زندگی امیدوار شدم.

امروز با برد تیم ایران احساس کردم که چقدر این نام، این خاک، این دیار و این زبان برام عزیزه.

امروز یک بار به خودم و هزار بار به اونهایی که وطنم رو از دل من دزدیده بودن بد و بیراه گفتم.

امیدوارم شیخ سال نود و دو از سید سال 76 قوی تر باشه.

امیدوارم شادی و امید به دل همه برگرده.

امیدوارم باز هم بتونیم توی دنیا سرمون رو بالا بگیریم و بگیم ایرانی هستیم.

امیدوارم امیدمون ناامید نشه.

/ 1 نظر / 41 بازدید
سحر

nothing yet!