PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   آقای رئیس جمهور سلام   
چند روز پیش بر حسب اتفاق به وبلاگ دکتر احمدی نژاد رفتم و نظرات کاربران روخوندم و بعد نظر خودم رو در قسمت پیغامها قرار دادم...
آقای رئیس جمهور سلام
در عجبم از این همه منتقد که هیچ نظری در رد فعالیت های شما ارائه نمی کنند.
و یا شاید باید در عجب باشیم از شما و دوستداران شما که امکان درج انتقاد را از دیگران سلب میکنید.
آقای رئیس جمهور، من به شما رأی دادم و به جرأت می گویم که از هیچ کاری تا به این اندازه پشیمان نیستم. هر چند در آن روز تصور می کردم که انتخابم انتخاب احسن است اما امروز همسرم سرزنشم می کند که اگر به خاطر اصرارهای من نبود او به شما رأی نمی داد.
ناراحتم از اینکه احساس می کنم بازیچه بودم.
ناراحتم از اینکه به جای فکر کردن به آبادانی کشور به هجرت می اندیشم.
ناراحتم از اینکه با سرمایه گزاری هفت ساله این مردم برای من در مرکز پرورش استعدادهای درخشان می خواهم دانش اندکم را و هوش ناچیزم را برای بیگانه خرج کنم تا نگران آینده پسرم نباشم.
ناراحتم از اینکه هر کس به هوش سرشار فرزندم پی می برد بیدرنگ پیشنهاد خروج از ایران را به من می دهد.
ناراحتم از این همه دروغ، این همه فریب، این همه بی اعتمادی
ناراحتم که اگر تا دیروز خرید خانه برایم دور بود، امروز پرداخت اجاره بها برایم ناممکن است.
ناراحتم از اینکه تنها چاره زندگی را در هجرت از خاکی می بینم که پشتوانه ای دیرینه دارد که نمیدانم به کدامین دلیل سی سال تیشه بر ریشه اش زدند و امروز دغدغه تغییر نام خلیج همیشه فارس را دارند.
ناراحتم از شما... دلگیرم از شما که مرا از نعمت زندگی با ایرانیان و خدمت به این خاک محروم کردید.
ناراحتم از همه آنها که باعث خروج نخبگان شدند و من هم اگر شرایط به گونه ای دیگر رغم می خورد شاید جایی بودم که مردمش هر صبح به هم لبخند میزنند.
ناراحتم از همه آنها که باعث شدند همه دوستانم بروند: کاووسیان، انوری، شعاع، عباسپور، معتمدی، نیکنام، صادقی و...
آقای رئیس جمهور، اینها همه همکلاسیهای من بودند که امروز مقالاتشان در نشریات بین المللی به چاپ می رسد و دردآور اینکه زیر هیچ یک از این مقالات نام دانشگاهی ایرانی یافت نمی شود.
آقای دکتر، نمی دانم انرژی هسته ای به دست می آید یا نه، اما میدانم که من هم از دست رفتم...
***********************************
- این شعر زیبا از خلیل جوادی رو حتما گوش کنید
لینک