PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   دوری سخته   

سلام بابایی،

  

خیلی خوشحالم و خیلی ناراحت؛

خوشحال از اینکه فهمیدم تو هم منو دوست داری و دلت برام تنگ میشه؛

ناراحت از اینکه تو بغض کردی؛

کاش پیشت بودم

کاش پیشم بودی...

 

میدونی بابا! دوری سخته، نه به خاطر فاصله ای که بین ماست،

دوری سخته، نه به خاطر سختی راه

دوری سخته فقط به خاطر خاطرات قشنگی که با هم داریم.

 

دوری سخته

دوری خیلی سخته

 

خیلی خوشحالم و خیلی ناراحت

ناراحت از اینکه پیشت نیستم

ناراحت از اینکه پیشم نیستی

ناراحت از اینکه نمیتونم تو بغلم اونقدر به خودم فشارت بدم که نفست بند بیاد و سرم داد بزنی و بگی: "ای بابا!"

ناراحت از اینکه نصف شبها کسی نیست که از فرط تشنگی با ناله بگه: "بابا! آب"

ناراحت از اینکه کسی نیست باهاش کشتی بگیرم

ناراحت از اینکه کسی نیست که وقتی داد میزنم بیاد جلوم و دستشو بزاره رو دلشو بگه: "بابا! ترس"

بابایی خیلی دلم برات تنگ شده

دوسِت دارم، یا به قول خودت: "دوست دارِه"

 

کاش بتونم طعم فدای تو شدن رو بچشم...

 

لینک