PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   بازم مدرسم دير شد   

- بابا! پولِ زور وَده...
- چی؟!!
- پول زور وَده
- پول زور بِده
- پول زور بده
- پول زور گرفتن درست نیست, بگو پول بده
- پول بده
- لطفا
- لطفا پول بده...

و بعد یک دست واقعی رفت توی یک جیب خیالی و یک پول خیالی رو داد به یه دست کوچولوی خیلی خیلی واقعی...

******************
- کجا میری؟
- میرم شرکت
- نرو
- اگه نرم رییسم ناراحت میشه
- اگه بری گریه میکنما...

امروز هم دیر به محل کارم رسیدم...

لینک