PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   کرشمه   

يکی از رفقا يه ای-ميل به ما زد که توش دو بيت شعر بود٬ اين دو بيت اينه:

 

ای یک کرشمه تو    غارت کند جهانی

آخر دلت نسوزد   بر درد من  زمانی

 

تو خود دهان نداری چون بوسه خواهم از تو

هرگز برون نگنجد بوس از چنین دهانی

 

و حالا اين جواب منه به اون نازنين:

 

 

گر  این کرشمه من   غارتگر جهان است

پس آن کرشمه تو ،   فانی کند  جهانی

 

ور این دلم نسوزد، دانی چرا چنین است؟

آخر  بسوخت کامل     در حسرت لبانی

 

من بی دهانم از تو،  چون بوسه ام ندادی

بی بوسه از لبانت ، نوش است بی دهانی

 

گفتم  و باز گویم :  تا خود طلب  نداری

"هرگز برون نگنجد بوس از چنین دهانی"

 

لینک