PersianBlog | Free Templates | Blogs List

    وبلاگ | آرشیو | تماس

   ایلیا عاشق برفه...   

 

-          ایلیا! چه رنگی رو بیشتر از همه دوست داری؟

-          آبی

-          وقتی من و بابا عصبانی هستیم ما رو چه رنگی میکشی؟

-          قهوه ای

-          وقتی بابا نماز میخونه چه رنگی میکشیش؟

-          سبز

-          خودت رو وقتی کارای خوب می کنی چه رنگی میکشی؟

-          سفید

لینک
   دارم مرد می شم!   

ممنونم از دعای خیر همگی و توجه شما. به لطف خدا حال مامان خیلی خوبه.

***********************************************

ایلیا همینجوری نشسته بود و داشت به پاش نگاه می کرد که یه باره با ذوق و هیجان رو کرد به من و گفت:

-          اٍه بابا، پام مو در آورده، دارم مرد می شم. 

***********************************************

-          بابا! چرا ما وقتی دهنمون باز و بسته میشه حرف میزنیم؟ 

-          میدونی بابا! صدای اصلی ما از اینجا درست میشه که بهش میگن حنجره. ببین دستتو بزار ببین من حرف میزنم میلرزه 

-          اٍه.... آره، ولی به این که میگن سیب آدم 

-          آره، حنجره پشتشه، بعد وقتی لبها و زبونمونمون حرکت کرد صداهای مختلف درست میشه، مثلا وقتی لبمون اینجوری به هم میخوره صدای "ب" درست میشه، یا وقتی زبونمون اینجوری می لرزه صدای "ر" درست میشه. 

-          بابا! ما چرا زبون داریم؟ 

-          برای اینکه حرف بزنیم، مزه غذاها رو بفهمیم... 

-          برای اینکه بستنی رو لیس بزنیم 

-          من

-          ایلیا ، بابا! الان خدا هم خندید؟ 

-          آره بابا، خدا هم خندید... 

***********************************************

-          نه ایلیا، تخمه نخور 

-          چرا؟ 

-          چون هم گلوت درد می گیره هم ممکنه اسهال بگیری 

-          آدما چجوری اسهال میگیرن؟ 

-          اِمممم... آها ببین مثلا این (یک ماشین اسباب بازی) دهن ماست و این هم مری و این معده و این روده کوچیک و این هم روده بزرگ (یه لباس رو پیچوندم و فرم روده بهش دادم). 

-          بعدش چی؟ 

-          بعدش دستشوییه 

-          بیا اینم بزار (یه خودکار) 

-          ... 

-          وقتی ما غذا می خوریم اول توی دهنمون می جویمش و با آب دهنمون هم نرم میشه و ...

***********************************************

-           اِ... جیشم خُله، هی خودش بزرگ و کوچیک میشه، جیش دارم بزرگ میشه، جیش ندارم کوچیک میشه...

لینک